DRUKUJ
2018-11-21

Odczyty

  • Odczyty wodomierzy dokonywane są według ustalonych okresowo powtarzalnych tras.
  •  Odczyty wodomierzy należy zgłaszać na dzień przed planowanym odczytem: osobiście w Dziale Obsługi Klienta, telefonicznie pod numerami 94 363 00 93 oraz 506 459 541 lub drogą elektroniczną na adres: odczyty@zwikdrawsko.home.pl.
  • Każdy Odczytywacz posiada upoważnienie do dokonywania odczytów podpisane przez Prezesa Spółki.
  • W przypadku obecności odbiorcy w dniu planowanego odczytu, odczytywacz po odczytaniu wodomierza wystawia i doręcza fakturę.
  • Nieobecność odbiorcy w czasie odczytu jest traktowana, jako stan awaryjny wodomierza. W tym przypadku zużycie wody jest ustalane ze średniego zużycia z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych. Na podstawie tak ustalonego zużycia wody zostanie wystawiona faktura.
  • Korekta tej faktury może być sporządzona po dokonaniu odczytu faktycznego stanu wodomierza przeprowadzonego przez pracownika ZWiK.